Privacyreglement

 

Haarstudio La Ventina, gevestigd aan Amstel 80 1703NR Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij zullen ten allen tijden vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Contact gegevens.

Haarstudio La Ventina
Amstel 80
1703NR Heerhugowaard
06-43580505
www.laventina.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor-/na foto’s van geknipte coupes en/of kleurbehandelingen
 • Voor-/na foto’s van wimperextensions

De voor- en na foto’s kunnen worden gedeeld/gepubliceerd op social media of op de website van Haarstudio La Ventina. De foto’s worden uitsluitend gepubliceerd na mondeling/schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie. In geval van personen die jonger zijn dan 16 jaar geldt een toestemming van de ouders/voogd en daarnaast ook van de jongere zelf. Zonder toestemming voor publicatie van voor- en na foto’s zullen er geen foto’s gemaakt worden. Toestemming voor publicatie zal dus ook altijd gevraagd worden voordat er foto’s worden gemaakt. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@laventina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Haarstudio La Ventina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van afspraken en onze diensten
 • Voor het maken van bedrijfsanalyses en het verbeteren van de dienstverlening voor de klant.
 • Haarstudio La Ventina verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes e.d.


Geautomatiseerde besluitvorming.

Haarstudio La Ventina neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Haarstudio La Ventina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Haarstudio La Ventina verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Haarstudio La Ventina gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haarstudio La Ventina.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laventina.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Haarstudio La Ventina neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@laventina.nl

Wijzigingen.

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.laventina.nl en schriftelijk in de salon kenbaar gemaakt. U wordt geadviseerd regelmatig het privacyreglement te bekijken.